De tennisclub van Kortemark

Gallerij

De geschiedenis

Tennisclub Kortemark bestaat 40 jaar en dit werd gevierd.  Tesamen met de opening van de nieuwe terras en tennisvelden wordt het jubileum jaar van TCK uitgebreid gevierd tijdens het Open Artex Tornooi.

Eind 2016 stopt Danny Vanheste om persoonlijke redenen als bestuurslid (voorzitter) van Tennisclub Kortemark.  Danny wordt opgevolgd door Koen Mergaert. Veerle Messeyne neemt de taak van Secretaris terwijl Didier Pype verantwoordelijk wordt voor de PR.  Frederic Opsomer wordt ondervoorzitter. Alle bestuursfuncties moeten om de 5 jaar herbevestigd worden.

Na het seizoen  2014-2015 vatten de werken aan voor het heroriënteringsproject : Terrein 1 verdwijnt tvv een mooie grote terras, terwijl er 3 nieuwe terreinen bijkomen.  Perdaen is de bouwheer, terwijl Aquapower de besproeiing legt en FDN instaat voor de verlichting.  Segaf is partner voor de omheining rond de tennisvelden. Via de gemeente wordt een berm aangelegd met alle overtollig aarde.

De financiering van dit project gebeurt integraal met eigen middelen. De gemeente helpt door in afspraak de terugbetaling van de Altez lening tijdelijk uit te stellen. Eind 2018 moet de lening echter wel weer op schema zitten!

In dit jaar stelt de Kortemarkse tennisclub zich in regel en bekomt het een BTW nummer. Bar en sponsoring wordt immers onderworpen aan BTW .

TC Kortemark vernieuwt ook dit jaar zijn sponsorcontract met ALTEZ.  Het wintertornooi groeit stilaan uit toe een van de grootsten van de provincie.  Ook Alken Maes vernieuwt zijn contract en blijft hoofdleverancier van de bardranken.

In 2013 wordt de draagluchthal (ondertussen eigendom van TC Matchpoint) voor de laatste keer afgebroken en verkocht aan ESA.

Firma Kerhof is failliet, waardoor de heraanleg van de terreinen voor het eerst gebeurd via Sport-infrabouw. TC Kortemark Dames spelen opnieuw in eerste nationale maar worden gekweld door talloze kwetsuren waardoor beroep moet gedaan worden buitenlandse versterking. Uiteindelijk zakt de dames interclub ploeg opnieuw naar tweede nationale! 2013 is ook het jaar waarin nagedacht wordt over uitbreiding en verfraaiing van de buitenterreinen. Extra capaciteit buiten is alvast welkom voor interclub en tornooien.  Anderzijds is er nood aan een mooie terras.  De plannen worden gesmeed en de gemeente engageert zich om bij te springen in de investering.

In 2013 wordt ook voor het eerst de bosrank gekozen als sociaal project. De club kan op die wijze een aardige bijdrage schenken voor de voedselbedeling aan kansarmen uit de regio Kortemark-Houthulst.

In 2011 krijgt de 35ste verjaardag van TC Kortemark extra glans door de tal van sportieve prestaties.  Heel wat titels worden gehaald in interclub aangevuld met vele individuele topprestaties.  Zo promoveren onze dames van 3de naar 2de nationale en door het forfait van TC Boneput in 1ste krijgen ze zelfs opnieuw de kans om in 2012 in 1ste nationale aan te treden.  De heren van hun zijde weten zich dan op hun beurt te handhaven in 3de nationale.
Naast een sportief grand cru jaar stijgt het ledenaantal in 2011 ook tot 660 leden, dit vooral onder impuls van het S2T (start to tennis) project.  Hier zijn het vooral de dames die de weg naar onze terreinen massaler weten te vinden.
Na een aantal jaar trouwe dienst wordt ook afscheid genomen van de draagluchthal.  Niettegenstaande de verkoop ervan aan TC Matchpoint werd toch een huurovereenkomst getroffen tussen beide clubs om deze constuctie nog op onze velden op te bouwen.
Op gebied van investeringen werd vooral werk gemaakt van de verdere uitbouw van onze nieuwe infrastructuur die werd in gebruik genomen eind 2009.  Zo werd een nieuw bbq huisje voorzien op het nieuwe terras en de vergaderruimte werd verder ingericht.
Ook onze eerste hal werd niet vergeten zo werd de verlichting daar volledig vernieuwd en werden nog een aantal andere opsmuk werkjes verricht om ook daar aangenaam te kunnen sporten.  Naast de opsmuk van de terreinen en de uitbouw van de bar werd ook aandacht besteed aan een aantal investeringen om de energiefacturen te drukken, zo werd het verwarming bijvoorbeeld gekoppeld aan een domoticasysteem wat leidde tot een aanzienlijke daling van het gasverbruik.

2009 is voor Tennisclub Kortemark opnieuw een mijlpaal geworden. Na de goedkeuring van het project in de gemeente eind 2008 wordt op 23 maart 2009 de bouwaanvraag voor een nieuwe tennishal en clubhuis goedgekeurd.Diezelfde week nog vatten de werken aan. Ruim 6 maanden later start de wintertraining in de nieuwe Altez zaal en op 20 december 2009 wordt het clubhuis in gebruik genomen. De belangrijkste aannemers zijn : Altez (ruwbouw), Kerkhof (tennisvloer Protour 3+), Vanackere Willy (keuken + plafond), Boysen Joost (electriciteit), Vermeersch-Deconinck (sanitair en verwarming) en Luc Verlinde (toog+wandkast). Alken Maes sponsort een aanzienlijk bedrag in het barmeubilair dat bij picobello (stoelen), Herstofferen Tanghe (zithoek), Werbrouck Patrick (tafels) en Ventura (tuinmeubilair) gekocht wordt. Door deze investering stijgt het ledenaantal opniew naar een historisch hoogtepunt : eind 2009 telt de Kortemarkse tennisclub ruim 640 leden. 
Sportief lijkt 2009 een overgangsjaar… Alleen de gewestelijke dames II die Belgisch interclub kampioen worden zorgen voor een topprestatie. Ook Jeroen Vanneste bouwt verder aan zijn carriere.. en wordt op het einde van het jaar beloond met een B-15/4 – 83 ranking. In de interclub halen de dames de eindronde voor promotie naar tweede maar verliezen in de halve finale van Tessenderlo. De heren bevestigen hun verblijf in derde nationale. 
In de winter van 2009 wordt ook voor het eerst een Altez dubbel tornooi georganiseerd samen met een Belgium Circuit voor de Dames. 
Ruim 300 spelers nemen hieraan deel met heel wat Kortemarkse finalisten. 
2009 zullen we ook blijven herinneren als het jaar waarin de tweejaarlijkse toogmarathon op site van tennisclub Kortemark de recordopbrengst van 60.000€ haalde. Voor de editie 2009 waren Lionel Vanduyfhuys en Joke Pattyn peter en meter van de actie. (krv) 

2008 is voor TC Kortemark opnieuw een geslaagd jaar en dat zowel sportief als extra sportief. In eerste instantie zullen we 2008 herinneren als het jaar waarin TC Kortemark de goedkeuring kreeg voor de investering in een nieuwe tennishal van 4 terreinen en een clubhuis met bar, vergaderlokaal, keuken en bergruimte. De totale investering wordt betaald met een renteloze lening waarvoor de gemeente borg staat. In de rand van deze investering staat een overeenkomst waarin de gemeente, mits een hogere huurkost, meerdere werkingskosten overneemt : de zomer-electriciteit, heraanleg van de buitenterreinen, waterfactuur, algemene onderhoudskosten van de terreinen en de kosten voor het kuisen van de sanitaire blok. Ook het subsidiereglement werd herwerkt naar een punten systeem en zou in 2009 moeten resulteren in een hogere subsidie. Sportief was 2008 ook een topjaar : Ineke Mergaert stijgt verder op de nationale ladder : eind 2008 wordt ze A-11 en in 2008 behaalt ze na drie tornooi-resultaten uiteindelijk ook een ITF-ranking. November 2008 stijgt ze naar haar hoogste plaats : ranking nr 803. Toppunt in haar prille loopbaan zal ongetwijfeld de deelname zijn aan het ITF 75.000$ tornooi in de Koddaert waar ze twee prachtige matchzeges behaalde en haar halve finale in het ITF 10.000$ tornooi in Rabat (Marokko). Verdere opmerkelijke resultaten : Korneel Sanders behaalt zijn A-ranking, Jeroen Vanneste wint de nationale Bormanbeker en klimt op naar een 7de plaats in Tennis Europe, Lieselot Rommelaere wint de nationale Bomanbeker en de Nike-Junior Tour en neemt deel aan de internationale eindronde in Florida. Mergaert Jenka (D1) en Moerkerke Peter (H2) winnen de eindronde van het criterium. In de interclub promoveren de Heren naar 3e nationale. De tweede ploeg behaalt de finale in de promotiereeks en stijgen naar vierde nationale. Bij de dames komt er een einde aan het eerste nationale avontuur en komt men volgend jaar opnieuw uit in tweede nationale nadat de barrage verloren wordt tegen SDI. De Superveteranen worden provinciaal kampioen en verliezen uiteindelijk de nationale finale.

In 2007 werden opnieuw heel wat inspanningen geleverd om de bestaande accommodatie te verfraaien : in de vaste tennishal werd de tennisvloer volledig herschilderd en werden nieuwe rubberkorrels aangebracht. De verlichting en de muren werden opgefrist. Ook de nieuwe kleedkamers in de annex werden geplakt en geschilderd. Het BBQ-huisje kreeg een volledige renovatie. De ruimte werd merkelijk vergroot en de BBQ werd door onze Jos hermetseld. 2007 zal ongetwijfeld ook de geschiedenis ingaan als het jaar waarin TCK haar accommodatie ter beschikking stelde voor toogmarathon van Kom-Op-Tegen-Kanker. Niet minder dan 48.000 € werd met diverse activiteiten bijgebracht. Heel wat Kortemarkse tennisleden hebben hiervoor heel wat inspanningen geleverd. Het allerbelangrijkste feit van 2007 is ongetwijfeld de promotie naar eerste nationale van onze dames interclub ploeg. Ineke Mergaert, Ruth Sabbe, Line Declercq, Daphne Staelens en Jenka Mergaert waren de jeugdige heldinnen die zich vice kampioen speelden in tweede Natioale (finale tegen Vautour) en in de barage Diest versloegen. In haar eerste profjaar slaagt Ineke Mergaert erin om zich tot het selecte groepje A-spelers te vervoegen. Ongetwijfeld een nieuwe mijlpaal in het bestaan van onze tennisclub. Internationaal ontbreekt het Ineke nog slechts één punt om een internationale ranking te bekomen. Eind 2007 is het Kortemarkse tennisbestuur ook druk in de weer met nieuwe uitbreidingsplannen. Het is de bedoeling om een nieuwe tennishal met 3 terreinen te bouwen en een tussengebouw (met oa een bar, vergaderlokaal, …) met zicht in beide hallen. Wellicht wordt de realisatie een feit tegen de winter van 2009.

Het ledenaantal gaat weer in stijgende lijn : niet minder dan 592 tennissers maken deel uit van de Kortemarkse tennisclub.In 2006 wordt het clubhuisje verbouwd : de oude herenkleedkamer verdwijnt en de bar wordt groter. Het clubhuisje wordt ook voorzien van een centrale verwarming op aardgas. Sportieve hoogtepunten zijn het bereiken van de finale in de interclub eindronde voor de dames derde nationale. Ineke Mergaert, Ruth Sabbe, Line Declercq, Freya Younes en Mergaert Jenka dwingen op die manier de promotie af naar tweede nationale.Korneel Sanders, Jeroen Vanneste en Lieselot Rommelaere (nieuw!) genieten nog steeds het vertrouwen van de VTV opleidingsschool in Wilrijk.In Kortemark wordt ook voor het eerst gestart met een prof-opleiding. Ineke Mergaert, Daphne Staelens, Jason Gobeyn en Aaron Despeghel volgen de fulltime tennisopleiding en spelen hun eerste buitenlandse ITF 10.000 $ tornooien.

In 2004 groeit het ledenaantal verder uit tot 565 leden om daarna in 2005 iets terug te vallen (tot 558 leden). TCK blijft echter verder investeren: een zelfrijdende tol wordt aangekocht om zelf de terreinen te heraanleggen. Daarnaast werd een tent aangekocht die in de zomer op de terras kan geplaatst worden en in 2005 werden heel wat werken uitgevoerd aan de nieuwe kleedkamers en bergruimte. Deze extra infrastructuur werd in april 2005 in gebruik genomen. Sportief gaat het de club nog steeds voor de wind : in 2004 bereikte dit een hoogtepunt met niet minder dan 8 Bormanwinnaars bij de jeugd. In 2005 kunnen we noteren dat Ineke Mergaert de top 25 bereikt bij de Belgische Dames. Ruth Sabbe wint de eindronde van de Masters bij de M16. 2005 is ook het jaar waarin Lutgarde Bintein de bardienst stopt en vervangen wordt door Ann Van den Muysenbergh. TCK bereikt wordt voor de vijfde keer uitgeroepen tot laureaat Jeugd Vriendelijke Tennisclub. In 2005 start de Kortemarkse tennisclub eveneens met de topsport opleiding van 12 jeugdige talenten.

2003 is voor TC Kortemark opnieuw een sportief hoogtepunt. De jeugdige dames van TC Kortemark promoveren opnieuw naar tweede nationale. Ineke Mergaert, Claire Decaesstecker, Martine Tersago en Annelies Fiems zijn de basisspelers A-ploeg, terwijl ook de B-ploeg het behoud in derde nationale bekomt. Ook de heren plaatsen kunnen voor het eerst in vierde nationale makelijk hun plaats verzekeren. Extra-sportief is 2003 vooral het jaar waarin de club verder uitgebouwd wordt. Met de medewerking van schepen Eddy Vansteenkiste en onder de stuwende kracht van architect Rik verlinde investeert Tennisclub Kortemark ruim 200.000 EUR in een nieuwe draagluchthal (twee terreinen), aangekocht via ESA en een bijbouw aan de tennishal, met bergruimte, douches, kleedkamers en toiletten. Gebroeders Pollet (ruwbouw), ramen Crevits, gebroeders Decaesstecker (houtwerk), dakwerken Maekelberg , elektro Joost Boysen , omheiningen Gino Brackx, Verhulst (gasleidingen)en Aqua-power (automatische besproeiing) staan in voor de werken. In 2003 wordt voor het eerst de kaap van 500 leden overschreden, om uiteindelijk het jaar af te sluiten met 515 leden.

Via barrage wedstrijden kunnen de heren opnieuw het behoud verzekeren in 4de nationale. De dames, die voor het eerst zonder Katrien De Craemer aantreden in 2de nationale, zakken terug naar derde nationale. Bij het bestuur groeit het plan om opnieuw uit te breiden. Vooral voor de winter is er een nijpend tekort aan tennismogelijkheden. Een draagluchthal zal wellicht een realiteit worden in 2003. Ook het ledenaantal stijgt opnieuw tot ruim 475 zomer tennisleden. Sportief is de selectie van Korneel Sanders voor de tennisschool te Wilrijk het hoogtepunt.

Tennisclub Kortemark verzekert het behoud in 2de nationale bij de dames en 4de nationale bij de heren-interclub. Korneel Sanders wordt als eerste jongere geselecteerd voor een internationaal jeugdtornooi in Auray nadat hij in St Truiden bewees de sterkste speler in België te zijn in zijn leeftijdscathegorie (Jongens 12). Tennisclub Kortemark wordt in december 2001 in het parlement uitgeroepen tot jeugdvriendelijkste tennisclub van de hele VTV.

In opdracht van de Kortemarkse gemeente legt Dries Lanckriet twee extra terreinen aan. Eind mei zijn de terreinen bespeelbaar. Tennisclub Kortemark staat in voor de verlichting van Terrein 5 en 6.

Tennisclub Kortemark investeert in een tennishal. Voor het totale bedrag van +1- 13 mln wordt een tennishal gebouwd met 3 indoorterreinen in kunstgravel. Luc Vulsteke (hal), Dries Lanckriet (tennisvloer), Walter Huyghe (elektriciteit) en Bruynooghe (ramen) zijn de gekozen aannemers voor de hal. Een doorgeeflening van 5 mln, gecombineerd met de verkoop van aandelen en eigen kapitaal financieren deze tennishal. In 1998 stijgt het ledenaantal naar 450 leden.

Tennisclub Kortemark investeert opnieuw in de buitenverlichting voor Terrein 3 en 4.

In 1995 bekomt tennisclub Kortemark een nieuwe tennisaccommodatie aan de Torhoutstraat. Die bestaat uit vier gravelterreinen, waarvan twee verlicht, en automatische besproeiing op alle terreinen. Jacky Louwaege, destijds eerste schepen, is de bezieler van dit project. De club bestond toen uit een 150-tal leden. Datzelfde jaar nog bouwde de club een clubhuisje, met bar, een keuken, kleedkamers en sanitair. Op het einde van het eerste jaar was het ledenaantal al gestegen tot +1- 300 leden. In dat eerste jaar starte TCK reeds in 5 nationale bij de dames.

In 1990 sluit de Tennisclub zich aan bij de Vlaamse Tennis Vereniging en wijzigt zijn naam naar TC Kortemark.

Stichting tennisclub De Torre. JP Strubbe, Marc Verheist, Antoon Defreyne en Pierre Bal stichten in Kortemark Tennisclub De Torre. De naam van de club vindt zijn oorsprong in het liedje “ De Torretjes van Oostende” 1976 is evenees het jaar waarin Kortemark er een sporthal bijkrijgt. Aanpalend aan deze sporthal wordt een hardcourt aangelegd. Pas een zestal jaar later wordt een tweede terrein achter de sporthalle bijgelegd.

Vandaag nog tennissen bij TC Kortemark?

Inschrijven duurt niet lang. Je kan ons ook eerst eens contacteren natuurlijk.

Bekijk de tarieven of stuur ons een berichtje.

Something went wrong: cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired Something went wrong: cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired